Asset Publisher Asset Publisher

Miejsca postoju pojazdów

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na podstawie niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
 4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo ruchu drogowego [Dz.U. z 2002r., nr 236, poz. 1998 ze zm.]
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju obowiązują zasady i przepisy określające ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym [Dz.U. z 2002r., nr 236, poz. 1998 ze zm.]
 7. Każda osób korzystających z miejscem postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
 1. Wykorzystywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu
 2. Mycia, sprzątania, naprawy pojazdów
 3. Zaśmiecania terenu
 4. Wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujące się na miejscu postoju
 5. Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju
 6. Pozostawiania pojazdu w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych
 7. Prowadzenie działalności usługowej lub handlowej bez stosunkowej zgody właściciela Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów
 8. Puszczenia luzem zwierząt domowych
 9. Rozstawianie namiotów
 10. Pozostawianie naczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba ( 24 godziny )
 11. Sprzedaż płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsc postoju pojazdów
 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
 2. Wszystkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu.