Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Skrwilno
Nadleśnictwo Skrwilno
+48 54 270 00 02; +48 54 270 00 32; 606 754 283
+48 54 280 99 67

Biuro nadleśnictwa czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

 

ul. Leśna 5
87-510 Skrwilno
NIP:    892-000-26-74
REGON:    910507861
Konto:    BNP Paribas Bank Polska S. A.
nr konta: 13 2030 0045 1110 0000 0179 4080

 

Rzecznik prasowy nadleśnictwa:
Adam Kamiński - 662 015 721

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Sebastian Strzech
iod@comp-net.pl

Tel. PPOŻ 54 270 16 98

                   532 434 469

 

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno lub Zastępca Nadleśniczego przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 16:00 (po wcześniejszym umówieniu).

Za przyjmowanie, ewidencjonowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków odpowiada pracownik zatrudniony na stanowisku ds. pracowniczych Nadleśnictwo Skrwilno, ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno - pokój nr 11.

Nadleśniczy
Ryszard Nowaczyk
542339782
Zastępca Nadleśniczego
Arkadiusz Fischer
+48 54 233-97-81
Główny Księgowy
Monika Kolczyńska
+48 54 233-97-83

Inżynierowie Nadzoru

Maciej Rygielski
Inżynier nadzoru obr. Skrwilno i Urszulewo
Tel.: 608 615 587
Dariusz Gidaszewski
Inżynier nadzoru obr. Skępe
Tel.: 600 208 342

Sekretariat

Aneta Trojakowska
Referent ds. obsługi sekretariatu i administracji
Tel.: +48 54 233-97-80

Dział Gospodarki Leśnej

Tomasz Głowacki
Specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: 600 403 582
Paweł Leszczyński
Specjalista SL ds. ochrony lasu, przyrody i geomatyki
Tel.: 666 853 415
Adam Kamiński
Specjalista SL ds. ochrony ppoż.
Tel.: 662 015 721
Jakub Łukaszewski
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i pozyskania drewna
Tel.: 882 357 526
Marek Rutkowski
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 728 994 702

Dział Księgowości

Bartosz Sobiech
Księgowy
Tel.: 602 612 044
Anna Klicka
Księgowa
Tel.: 532 394 829
Agnieszka Cyrankowska
Księgowa
Tel.: 538 134 584
Paweł Biernacki
Księgowy
Tel.: +48 54 233-97-85

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Karolina Krajewska
Sekretarz
Tel.: 668 885 513
Katarzyna Aranowska
Referent ds pracowniczych
Tel.: 888 698 304
Agnieszka Kalinowska
Referent ds. administracji
Tel.: 888 698 226
Przemysław Michalski
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 664 938 880
Michał Zaczkiewicz
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 532 970 824

Straż Leśna

Robert Karwicki
Starszy Strażnik Leśny - pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 608 615 528
Krzysztof Gruczyk
Strażnik Leśny
Tel.: 882 359 805