Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Ścieżka przyrodniczo-leśna SKRWILNO, Ścieżka przyrodniczo-leśna GŁĘBOCZEK, Ścieżka przyrodniczo-leśna STARY ZAGAJ

Ścieżka przyrodniczo-leśna SKRWILNO
Trasa o długości 4,2 km (ma swój początek i koniec przy siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno) biegnie poprzez rożne rodzaje drzewostanów i biotopów leśnictwa Zambrzyca wzdłuż zielonego szlaku. Na trasie znajduje się 12 przystanków  -oznaczonych tablicami o treści przybliżającej zagadnienia gospodarki leśnej.

 
Ścieżka przyrodniczo-leśna GŁĘBOCZEK
Trasa o długości 4,2 km biegnie wśród wzgórz sosnowych malowniczo położonych nad Jeziorem Skępskim Wielkim. Na trasie znajduje się 16 przystanków, tablic edukacyjnych. Poruszają one przede wszystkim tematykę przyrodniczą wyjaśniając podstawowe pojęcia dotyczące ekosystemu leśnego oraz zasad jego funkcjonowania. Tablice dotyczące gospodarki leśnej i działalności leśników skupiają się na zagadnieniach ochrony lasu, zarówno przed czynnikami przyrodniczymi jak i zagrożeniami ze strony człowieka. Niewątpliwą atrakcją ścieżki jest punkt widokowy na jezioro i panoramę Skępego z górującymi wieżami Klasztoru oo. Bernardynów.

Ścieżka przyrodniczo-leśna STARY ZAGAJ
Trasa o długości 13 km powstała z myślą o codziennej wędrówce dla bardziej wytrwałych piechurów. W przeważającej części prowadzi przez lasy gospodarcze Leśnictwa Głęboczek. Uważny obserwator ma możliwość zapoznania się z różnymi formami codziennej działalności leśników, przede wszystkim z zakresu hodowli lasu. Na trasie spotkamy, więc, gospodarcze drzewostany nasienne stanowiące podstawową bazę wysokiej jakości nasion. Zobaczymy uprawy leśne zakładane zarówno na otwartej przestrzeni jak i na gniazdach wewnątrz lasu. Na ich przykładzie można poznać formy zmieszania gatunków, sposoby ochrony przed owadami i przed zwierzyną. Trasa ta pozwala na obserwację wszystkich faz rozwojowych lasu z ich charakterystycznymi cechami budowy i zachodzącymi procesami oraz sposoby jego pielęgnowania. Ciekawym obiektem są plantacje drzew szybkorosnących - modrzewi. Najciekawszy przyrodniczo i krajobrazowo odcinek ścieżki prowadzi przez rezerwat przyrody "Stary Zagaj".

 

 

Ścieżka przyrodniczo-leśna SZKÓŁKA OKALEWO