Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Pozyskiwanie drewna to zabieg związany z usuwaniem drzew w wybranych fragmentach lasu na całych powierzchniach, oraz wykonywanie pojedynczych cięć przy prowadzeniu prac pielęgnacyjnych. Rozmiar wielkości pozyskania drewna - etat określa plan urządzania lasu, sporządzany raz na 10 lat.

Etaty użytkowania rębnego grubizny netto wraz z 5% przyrostem łącznie na I 10-lecie wg obrębów wynoszą:

·         Obręb Skępe – 225 881 m3

·         Obręb Skrwilno – 128 848 m3

·         Obręb Urszulewo – 111 783 m3

·         Nadleśnictwo ogółem – 466 512 m3 netto

 

Orientacyjny rozmiar użytkowania przedrębnego dla Nadleśnictwa wynosi:

·       Obręb Skępe – 245 500 m3

·       Obręb Skrwilno – 127 000 m3

·       Obręb Urszulewo – 117 500 m3

·       Ogółem Nadleśnictwo - 490 000 m3 grub. netto

 

Zestawienie użytków głównych   I   10-lecia łącznie przedstawia się następująco:

·         użytki rębne – 466 512 m3 grub. netto

·         użytki przedrębne – 490 000 m3 grub. netto

·         Ogółem użytki główne 956 512 m3 grub. netto