Wydawca treści Wydawca treści

POKOJE GOŚCINNE - SKRWILNO

Nadleśnictwo Skrwilno oferuje do wynajęcia dwa pokoje gościnne w miejscowości Skrwilno, ul. Leśna 5.

Cennik:

Pokoje gościnne:

1. Dla pracowników Lasów Państwowych - 50 złotych brutto (od osoby za każdą rozpoczętą dobę),

2. Dla pozostałych osób fizycznych lub firm - 90 złotych brutto (od osoby za każdą rozpoczętą dobę).

Ponadto istnieje możliwość wynajęcia sali kominkowej:

1. Dla pracowników Lasów Państwowych

- 100 złotych brutto za każdą rozpoczętą dobę (od poniedziałku do czwartku),

- 200 złotych brutto od piątku do niedzieli (3 dni).

2. Dla pozostałych osób fizycznych

- 150 złotych brutto za każdą rozpoczętą dobę (od poniedziałku do czwartku),

- 300 złotych brutto od piątku do niedzieli (3 dni).

Do powyższych stawek jest doliczana opłata za zużycie energii elektrycznej wg wskazań licznika.

 

Nasze pokoje gościnne mają swoją wizytówkę w portalu noclegowym Meteor.

 

Serdecznie zapraszamy!


Las nie jest im obcy

W dniu 19 grudnia 2017 r. w Nadleśnictwie Skrwilno miał miejsce XIV konkurs wiedzy o lesie pt."Fascynujący świat przyrody". Do eliminacji finałowych zakwalifikowało się 17 uczestników z 6 szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzież zmagała się z pisemnym testem wiedzy o lesie i przyrodzie. W tegorocznej edycji konkursu największą wiedzą wykazali się uczniowie:

1. Mateusz Rutkowski ze Szkoły Podstawowej w Nadrożu,
2. Jakub Skowroński ze Szkoły Podstawowej w Nadrożu,
3. Weronika Wszelaki ze Szkoły Podstawowej w Karnkowie,
4. Mateusz Marcinkowski ze Szkoły Podstawowej w Rogowie,
5. Aleksandra Stankiewicz z Zespołu Szkół w Lutocinie.

Zwycięzcy i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które były współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.


KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ "FASCYNUJĄCY ŚWIAT PRZYRODY" EDYCJA XIV

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Nadleśnictwa Skrwilno do udziału w konkursie wiedzy ekologicznej.

Nagrody w konkursie współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Regulamin konkursu do pobrania znajduje się w załączniku. Dodatkowych informacji udziela: Dominika Lewandowska tel. 54 280 99 68 .


Projekt ochrony przeciwpożarowej

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

 

W ramach tego projektu Nadleśnictwo Skrwilno planuje modernizację systemu obserwacji przeciwpożarowego poprzez zakup sprzętu do wykrywania i lokalizacji pożarów.

 


"1000 drzew na minutę"

Zwieńczeniem wiosennych prac odnowieniowych było sadzenie lasu przez pracowników Nadleśnictwa Skrwilno wraz z przedstawicielami lokalnej gminy i jej mieszkańcami.

W dniu 3 kwietnia na powierzchni pozrębowej w leśnictwie Okalewo czynnie włączyliśmy się w akcję leśną pod hasłem: „1000 drzew na minutę".

Sadzenie nowego pokolenia lasu jest zawsze następstwem zrębów w naszych lasach. Leśnicy corocznie sadzą aż 500 mln drzewek. Zapewnia to trwałość naszym lasom oraz możliwość prowadzenia zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Łączna powierzchnia nasadzeń wiosennych w naszym nadleśnictwie wyniosła tego roku 170 ha, na co wykorzystano ponad milion sadzonek różnych gatunków lasotwórczych.

Lesistość kraju w roku 1945 wynosiła 21%. Obecnie polskie lasy zajmują 29,4% terytorium i rosną na obszarze 9,1 mln ha. Pod względem powierzchni leśnej Polska jest w europejskiej czołówce, a dzięki „krajowemu programowi zwiększania lesistości" lasów wciąż przybywa.

Przebieg poniedziałkowej akcji odnowieniowej przedstawia powyższa fotorelacja.

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński


Oferta sprzedaży choinek

Nadleśnictwo Skrwilno oferuje choinki świerkowe w sprzedaży detalicznej.

Choinki będzie można nabywać w dniach od 11.12.2017r. do 22.12.2017r. w leśnictwach lub siedzibie  Nadleśnictwa Skrwilno, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Cennik na choinki świerkowe znajduje się w zakładce Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek.


Zwiększamy bioróżnorodność naszych lasów

Nadleśnictwo Skrwilno zgodnie z programem restytucji cisa w Polsce posadziło jesienią bieżącego roku 1000 sztuk 4-letnich sadzonek tego gatunku w Leśnictwie Brodniczka.

Celem działania jest próba odbudowy ginącej populacji, która przed wiekami licznie występowała na terenach leśnych.  Materiał do nasadzeń zakupiono w Borach Tucholskich, z Nadleśnictwa Zamrzenica. Do produkcji sadzonek używa się nasion zebranych z rezerwatu "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego", który położony jest we Wierzchlesie.

Cis pospolity jest gatunkiem drzewa najwcześniej objętym ochroną w Polsce. Ochrona została ustanowiona 1423 roku, na mocy statutu wareckiego, wydanego przez króla Władysława Jagiełłę. Miało to ograniczyć eksport drewna cisowego będącego surowcem do wyrobu bardzo dobrej jakości łuków w tamtych czasach. Ograniczenie wprowadzono z obawy o całkowite wyginięcie gatunku. Współcześnie do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.

W 2006 r. leśnicy przystąpili do wdrażania "Programu ochrony i restytucji cisa pospolitego w Polsce". Powstało ok. 180 ha upraw cisowych, obejmujących ok. 400 tys. szt. sadzonek. Powstały plantacje nasienne i inne formy hodowlane, mające na celu zachowanie zasobów cisa na dotychczasowych stanowiskach, w tym w rezerwatach. Według raportu Leśnego Banku Genów w Kostrzycy w 2011 roku zinwentaryzowano w Polsce 52,3 tys. cisów.

           

 

Tekst – Adam Kamiński

Zdjęcia – Jarosław Cyrankowski


Zaśmiecanie nie popłaca

Pod koniec sierpnia służba leśna z leśnictwa Ugoszcz ujawniła na parkingu leśnym potłuczone szyby okienne porzucone na jednym z parkingów leśnych.

O zajściu poinformowano Posterunek straży leśnej Nadleśnictwa Skrwilno. W czasie kiedy wyrzucano szkła, na parkingu leśnym pracowała kamera. Dzięki zapisowi monitoringu ustalono pojazd, którym przywieziono szyby. Następnie udało się dotrzeć do jego właściciela, który wskazał osobę kierującą we wskazanym dniu nagranym przez monitoring pojazdem. Mieszkaniec województwa pomorskiego na przesłuchaniu przyznał się do zaśmiecania lasu, zapłacił odszkodowanie pokrywające koszty uprzątnięcia szyb, został przeciwko niemu skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Lipnie.

Zaśmiecanie obszarów leśnych to olbrzymi problem w lasach całego kraju. Czyn ten jest wykroczeniem z art. 162 § 1 kodeksu wykroczeń, za który grozi kara grzywny do 5000  złotych.

 

Tekst - Maciej Kalinowski

Zdjęcia - archiwum posterunku Straży Leśnej


XXII Konferencja Historyczna: „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”

W dniu 23 października 2017r. odbyła się XXII Konferencja Historyczna na temat „Dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”, której organizatorem było Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej oraz Gmina Skrwilno.

Konferencja skierowana była do historyków, regionalistów, działaczy kultury i młodzieży. Na zaproszenie odpowiedziało wiele osób, a wśród nich także przedstawiciele samorządów terytorialnych i placówek oświatowych. Spotkanie poprowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia – mgr Ryszard Bartoszewski. Konferencję poprzedził wspaniały występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół w Skrwilnie. Program spotkania obejmował następujące tematy: „Zbrodnie niemieckie popełnione jesienią 1939 r. w Raku k. Skrwilna”; „Etymologia nazw miejscowości Gminy Skrwilno”; „Zarys historii Parafii Skrwilno”; „Wprowadzenie do historii Gminy Skrwilno”; „Oświata w Skrwilnie na przestrzeni dziejów”; „Besarabowie na Ziemi Dobrzyńskiej”, „Gmina Skrwilno – dzień dzisiejszy”, „Historia Nadleśnictwa Skrwilno”. Wśród referujących znalazły się znane nazwiska: prof. dr hab. Mirosław Krajewski, dr Adam Wróbel - prof. nzw. Kujawskiej Szkoły Wyższej, ks. kanonik mgr Władysław Jan Jagiełło – proboszcz parafii Skrwilno, mgr Janusz Szmytkowski - sekretarz gm. Skrwilno, mgr Iwona Jeżewska-Świeżak – dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie, mgr inż. arch. Jacek Dejryng, mgr inż. Dariusz Kolczyński – wójt Gminy Skrwilno.

Druga część spotkania odbyła się w izbie edukacyjno-historycznej – Tartak Parowy, przy Nadleśnictwie Skrwilno. Poprowadził ją Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno – mgr inż. Jacek Soborski. Obecni goście z zaciekawieniem wysłuchali dziejów nadleśnictwa od momentu jego utworzenia do czasów obecnych. Prezentacja pobudziła żywą dyskusję i chęć dalszej, aktywnej współpracy zebranych jednostek. Konferencję podsumował sam Wicewojewoda Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – mgr Józef Ramlau pozytywnie oceniając wszechstronną działalność nadleśnictwa.

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński


„Bieganie, sposób na życie”

Nadleśnictwo wiele uwagi przywiązuje do dobrej kondycji fizycznej swojej kadry. Jedną z dyscyplin, jaką uprawiają pracownicy nadleśnictwa są biegi. Nasza firma jest reprezentowana przez kilka osób, głównie Panią Mariolę Lamparską.

          Pani Mariola w maju 2017 r. wzięła udział w dwóch zawodach. Pierwszy z nich - VI Bieg Rycerski w Świeciu n/Wisłą odbył się 13.05.2017 r. na odcinku 10 km. Uczestniczyło w nim około 700 osób. Pomimo silnego upału udało się ukończyć go z satysfakcjonującym czasem. Bieg na tak długim odcinku wymaga dużego przygotowania i doświadczenia, co potwierdzają liczne omdlenia podczas konkurencji. Kolejny bieg – VIII Bieg Papiernika, w dniu 20.05.2017r. został zaliczony na tym samym dystansie w Kwidzyniu. Poprzednie biegi były przygotowaniem do udziału w półmaratonie na Słowacji (Čadca), gdzie nasza koleżanka zmierzyła się z odległością 21,1 km. Był to czwarty udział naszej reprezentantki w tym kraju. Rywalizacja odbywała się w bardzo miłej atmosferze i malowniczych, górskich okolicznościach. W tym samym czasie odbywały się obchody „Dni Čadcy" i Świętego Jana. Zagraniczny wyjazd jest zawsze dobrą okazją do nawiązania znajomości i promocji nadleśnictwa. Czwarty z kolei bieg miał miejsce w Kurzętniku w dniu 22.07.2017r. Była to V „Kogucia Dycha", w której Pani Mariola wywalczyła III miejsce i puchar.

          „Bieganie to moja nieustająca pasja od 2003 roku. To mój sposób na życie." – mówi o sobie Pani Mariola. Wysiłek fizyczny pobudza do działania i daje wiele pozytywnego myślenia. Zachęcamy zatem do aktywności na ścieżkach w naszych lasach.

 

Tekst: Adam Kamiński

Zdjęcia: Mariola Lamparska


Puchar Ziemi Dobrzyńskiej - Nordic Walking

Dnia 30 lipca 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Skrwilno i Gminy Skrwilno odbyły się po raz drugi zawody Nordic Walking o Puchar Ziemi Dobrzyńskiej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do udziału w kolejnych zawodach.

 

Zdjęcia: Adam Kamiński


Nowi mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Skrwilno

Do niedawna na temat obecności wilka w lasach Nadleśnictwa Skrwilno można było spekulować.

Wśród leśnej i łowieckiej braci krążyły niepotwierdzone informacje o obserwacjach tego gatunku na terenie naszych łowisk, o czym mogły świadczyć pojedyncze tropy. Dziś możemy być pewni, że wilk w Skrwileńskich lasach jest nie tylko gościem ale także stałym mieszkańcem. W dniu 27.07.2017 r. w czasie wieczornej zasiadki Panu Maciejowi Rygielskiemu, udało się sfotografować wilczą młodzież.

          Wilk szary (Canis lupus) jest drapieżnikiem z rodziny psowatych i przodkiem psa domowego. Zamieszkuje ustronne ostępy, cieniste lasy, trzęsawiska, obfitujące w miejsca bagniste oraz suche, unikając tym samym obecności człowieka. Charakteryzuje się dobrą pamięcią, orientacją i szybko przystosowuje się do nowych warunków. Jest zwierzęciem stadnym z bardzo rozwiniętą hierarchią, a liczba osobników w watasze nie przekracza 10 sztuk. Wilki są terytorialne, a areał jednej rodziny zajmuje nawet 100 km2. W ciągu doby pokonują one duże odległości (do 20 km). Przemieszczają się w charakterystyczny sposób, pozostawiając na ziemi lub śniegu tropy w jednej linii, tzw. sznurowanie. Największą aktywność przejawiają głównie nocą. W okresie zimowym w poszukiwaniu pokarmu przemieszczają się również za dnia. Polują przede wszystkim na jelenie, sarny i dziki (wpływając również na ich zachowania), nie gardząc mniejszymi zwierzętami czy padliną.

          Wilk szary jest kolejnym przykładem skutecznej ochrony, która przyniosła zamierzony cel. Od roku 1998 gatunek ten został objęty ochroną całkowitą, dzięki czemu w ostatnich latach populacja wilka w Polsce wzrasta dynamicznie, również na terenach gdzie dotychczas nie występował. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przekazanych przez Ministerstwo Środowiska w roku 2015 w Polsce było 1484 osobników tego gatunku. Największe zagęszczenia osiąga on we wschodniej (woj. podkarpackie, podlaskie, lubelskie), i północno-wschodniej Polsce (warmińsko-mazurskie).

          W sytuacji szybkiego rozwoju infrastruktury, rolnictwa oraz dużej penetracji lasów przez turystów wilki próbują przystosować się do nowych warunków. Musimy dać im szansę i nauczyć się żyć obok nich.

 

Tekst: Adam Kamiński

Zdjęcie: Maciej Rygielski


Puchar Ziemi Dobrzyńskiej Nordic Walking - 30 lipca 2017

W dniu 30.07.2017 r. na terenie Nadleśnictwa Skrwilno odbędą się ogólnopolskie zawody o Puchar Ziemi Dobrzyńskiej Nordic Walking. Serdecznie zapraszamy!

Ćwiczenia przeciwpożarowe w powiecie rypińskim

Dnia 27 czerwca bieżącego roku odbyły się ćwiczenia sprawdzające gotowość przeciwpożarową jednostek straży z terenu powiatu rypińskiego.

Pierwsza ich część miała miejsce w zakładzie Wytwórni Pasz w Rypinie – Cedrob S.A., gdzie doszło do pożaru samochodu ciężarowego, w bliskiej odległości zbiorników nadziemnych z gazem.

Drugim zdarzeniem był pożar lasu w Nadleśnictwie Skrwilno, na terenie Leśnictwa Urszulewo. Zaangażowano w te działania duże siły pożarnicze. Scenariusz rozpoczynał się o godzinie 12.20, zgłoszeniem pożaru młodnika w miejscowości Urszulewo. Z uwagi na dużą powierzchnię płonącego lasu oraz bezpośrednie zagrożenie sąsiednich kompleksów leśnych do działań ratowniczych skierowano zastępy Kompanii Powiatowej. Do gaszenia pożaru wykorzystano wodę z naturalnego punktu czerpania wody na Jeziorze Urszulewskim. Na palący się las strażacy podawali prądy gaśnicze wody, ograniczając rozprzestrzenianie się ognia. W późniejszym etapie zmieniono system podawania wody na przetłaczanie. W efekcie sprawnych działań, po dwu godzinnej akcji udało się ugasić pożar. W działaniach pomagały jednostki Policji, zabezpieczając przejazd na szosie wojewódzkiej, gdzie transportowano wodę. W ćwiczenia zaangażowano łącznie 14 samochodów gaśniczych i 86 strażaków.

Tak sprawne działanie jednostek straży pożarnych sprawia, że w okresie zagrożenia pożarowego lasu możemy czuć się bezpiecznie.

 

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński


Trwa inwentaryzowanie szkód powstałych na skutek silnych wiatrów

W dniach 29 i 30 czerwca 2017 r. przez teren Nadleśnictwa Skrwilno przeszły silne wiatry, które swoją obecność zaznaczyły zwłaszcza w północnej części obszaru.

Szacowana miąższość wywróconych drzew oraz złomów wynosi około 3 tysięcy m³ (głównie sosna, świerk, brzoza). Szkody w większości przypadków mają charakter jednostkowy, aczkolwiek wystąpiły również szkody powierzchniowe. W dalszym ciągu trwa szczegółowa inwentaryzacja, która pozwoli na podjęcie konkretnych działań w celu uprzątnięcia lasów. Odwiedzających nasze lasy prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa ze względu na licznie występujące zawieszone gałęzie i drzewa.

Dzień dziecka na Głęboczku

1-szy czerwca to święto wszystkich dzieci. Tych małych, i tych nieco większych.

Bardzo cieszy nas fakt, że uczniowie Gimnazjum w Skępem zechcieli spędzić ten dzień na terenie ośrodka edukacyjnego położonego w Leśnictwie Głęboczek. Zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej poprowadzone przez miejscowych leśników z Nadleśnictwa Skrwilno doskonale wpisały się w obchody tego dnia. Kolorowe transparenty, niesione w kilkukilometrowym przemarszu informowały, że młodzież postanowiła promować zdrowy styl życia, racjonalne odżywianie i wszelkie proekologiczne zachowania. Nie zabrakło interesujących prezentacji, konkursów (np. na najciekawszy strój ekologiczny) oraz zabawy przy dźwiękach ulubionej muzyki. Gimnazjaliści udowodnili, że naukę można umiejętnie połączyć z zabawą i wypoczynkiem, a korzystanie z dobrodziejstw techniki z zachwytem nad pięknem otaczającego świata. 

 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Budzińska


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJA WYCIECZKA DO LASU”

W dniu 06.06.2017 r. komisja powołana przez Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Skrwilno w składzie:
1.    Dominika Lewandowska - Specjalista Służby Leśnej
2.    Monika Kolczyńska - Księgowa
3.    Adam Kamiński - Specjalista Służby Leśnej
4.    Katarzyna Aranowska – Referent ds. administracji
wyłoniła zwycięzców konkursu plastycznego pt. „MOJA WYCIECZKA DO LASU".

Kategoria dzieci z klas I – III
I miejsce – Zuzanna Król, SP w Świedziebnia
II miejsce – Nikola Frankowska, ZS w Radzikach Dużych
III miejsce – Maja Sobieszek, SP w Tłuchowie
IV miejsce – Kacper Zieliński, SP w Skudzawach
V miejsce – Natalia Filipska, SP w Okalewie
VI miejsce – Igor Markowski, SP w Nowej Wsi
 
Kategoria dzieci z klas IV – VI:
I miejsce – Marcelina Kucharska, SP w Sosnowie
II miejsce – Aleksandra Ciemniecka, SP w Rogowie
III miejsce – Julia Łasińska, SP w Skrwilnie
IV miejsce – Kamila Siudowska, ZS w Radzikach Dużych
V miejsce – Maja Rygielska, SP w Ugoszczu
VI miejsce – Patrycja Witkowska, SP w Radzynku
 
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 9 czerwca 2017 r. w Sali Edukacyjno – Historycznej „Tartak Parowy" w Skrwilnie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Konkurs plastyczny "Moja wycieczka do lasu"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Skrwilno do udziału w konkursie plastycznym "Moja wycieczka do lasu".

Nagrody w konkursie współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się poniżej, w pliku do pobrania.

 

                                                                                            Nadleśniczy
                                                                                            Jacek Soborski

Materiały do pobrania


I-szy Papieski Rajd Rowerowy

Drugiego kwietnia odbył się Pierwszy Papieski Rajd Rowerowy w Skępem poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II.

W niedzielę wspominaliśmy wielkiego Polaka w związku 12-tą rocznicą Jego śmierci.

W rajdzie udział wzięło ponad 100 rowerzystów,  a trasa rajdu wynosiła 20 kilometrów i prowadziła duktami leśnymi Nadleśnictwa Skrwilno. Start rajdu odbył się przy Urzędzie Miasta i Gminy Skępe. Na półmetku rowerzyści zatrzymali się  przy ośrodku edukacji leśnej Nadleśnictwa Skrwilno w Głęboczku, gdzie można było zregenerować siły pod leśnymi wiatami, konsumując kiełbaski upieczone na patyku. Organizatorami rajdu było Miasto i Gmina Skępe oraz miejscowa Parafia Miłosierdzia Bożego. Cieszymy się, że mogliśmy gościć uczestników szlachetnej idei.

 

Tekst: Marcin Bednarski

Zdjęcia: Ewelina Suminowska


Gimnazjaliści sadzą las

Coroczne akcje sadzenia lasu przyciągają młodych przyrodników, którzy chcą dać początek nowemu pokoleniu lasu i posadzić swoje drzewo.

W tym roku na terenie leśnictwa Głęboczek gościliśmy uczniów gimnazjum w Skępem. Naszą pracę zaczęliśmy od sortowania sadzonek. Uczniowie dowiedzieli się jak powinny wyglądać zdrowe pozbawione wad drzewka. Tak przeselekcjonowane sosny sadziliśmy za pomocą kosturów w szparkę. Każdy spróbował także swoich sił przy sadzeniu młodych buków za pomocą szpadla w jamkę. Posadzone buki należało także podciąć by uformować ich prawidłowy pokrój. Sadzenie wymaga nie tylko wysiłku ale także dużo staranności. Po owocnej pracy podsumowaliśmy dzień przy ognisku.

Średniorocznie nadleśnictwo odnawia powierzchnię ponad 150 ha (w roku 2017 - 170 ha), którą zajmowały dojrzałe już drzewostany. Większość odnowień ma charakter rębni złożonych, które przebudowują monokultury sosnowe na bardziej odporne drzewostany mieszane. Dzięki temu powierzchnia lasów nie zmniejsza się a udział gatunków liściastych rośnie.

 

Tekst i zdjęcia: Sebastian Rygielski