Położenie

Nadleśnictwo Skrwilno jest jednostką administracyjno-gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zarządzającą gruntami Skarbu Państwa o powierzchni ogólnej wynoszącej 20103,53 ha - stan na 1.01.2016 r.

Historia

Nadleśnictwo Skrwilno wg obecnych granic i obecnego podziału na obręby utworzone zostało z dawnych nadleśnictw Skępe, Skrwilno i Urszulewo.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach.

Dąb Papieski

Żołędzie, z których wyrosły te niezwykłe sadzonki, zostały zebrane z 2003 r. z dębu „Chrobry”, który liczy sobie już 750 lat.

Zespół Sygnalistów

W 1997 przy Nadleśnictwie Skrwilno utworzono Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich.